Uitgaven bijhouden in excel – Maandelijks rondkomen

Maandelijks rood staan, moeite om rond te komen, het treft een steeds groter wordende groep